GREEN STAY DENMARK

Jambo Feriepark er sertifisert som en bærekraftig campingplass som gjør en spesiell innsats for å bidra til global bærekraftig utvikling og FNs verdensmål. Sertifiseringen er utført av Camping Outdoor Denmark, som har valgt ut de primære verdensmålene hvor campingplassene kan bidra mest.

Du finner mer informasjonher.

Jambo Feriepark ble Green Stay-sertifisert i 2023. For å komme inn i sertifiseringsordningen må campingplassen oppfylle 50 % av kriteriene som vurderes. Jambo Feriepark har jobbet i mange år for å bli mer bærekraftig. Derfor oppfyller vi allerede 94,64 % av kravene i ordningen på sertifiseringstidspunktet. Og vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre.

Torget har fokus på for å spare vann  Siden jobber med for å redusere forurensing  av grunnvannet.

Nettstedet har satt energimål for å redusere energiforbruket.
Nettstedet fokuserer på å bruke bærekraftig energi.

Plassen har en avfallsplan
om sortering og gjenvinning. Området sorterer og
håndterer miljøfarlig avfall på en ansvarlig måte.

Området har utviklet en miljøplan for å redusere miljøpåvirkningen. Nettstedet har satt konkrete og håndterbare miljømål.

Nettsiden har satt konkrete og håndterbare miljømål.
Nettstedet gjør en aktiv innsats for å fremme biologisk mangfold og
beskytte naturen.

Kontakt & find os

Kort over parken