GREEN STAY DENMARK

Jambo Feriepark er certificeret som en bæredygtig campingplads, der gør en særlig indsats for at bidrage til den globale bæredygtige udvikling og FNs verdensmål. Certificeringen udføres af Camping Outdoor Danmark, som har udvalgt de primære verdensmål, hvor campingpladserne kan bidrage mest.

I finder mere information her.

Jambo Feriepark er i 2023 blevet Green Stay certificeret. For at indtræde i certificeringsordningen skal campingpladsen opfylde 50 % af de kriterier, der bliver vurderet. Jambo Feriepark har i mange år arbejdet med at blive mere bæredygtige. Derfor opfylder vi allerede ved certificeringen 94,64 % af kravene i ordningen. Og vi arbejder kontinuerligt på at blive endnu bedre.

 

Pladsen har fokus på at spare på vandet. Pladsen arbejder på at mindske forurening af grundvandet.

Pladsen har sat energimål for at reducere sit energiforbrug.
Pladsen har fokus på at anvende bæredygtig energi.

Pladsen har en affaldsplan
vedrørende sortering og genbrug. Pladsen sorterer og
håndterer miljøfarligt affald forsvarligt.

 

 

Pladsen har udviklet en miljøplan for at reducere sin miljøbelastning. Pladsen har fastsat konkrete og  håndterbare miljømål.

Pladsen anvender ikke miljøskadelige ukrudtsmidler.
Pladsen gør en aktiv indsats for at fremme biodiversitet og
beskytte naturen.

Kontakt & find os

Kort over parken