GREEN STAY DENMARK

Jambo Feriepark er certificeret som en bæredygtig campingplads, der gør en særlig indsats for at bidrage til den globale bæredygtige udvikling og FNs verdensmål. Certificeringen udføres af Camping Outdoor Danmark, som har udvalgt de primære verdensmål, hvor campingpladserne kan bidrage mest.

I finder mere information her.

Bæredygtig campingplads

Jambo Feriepark er i 2023 blevet Green Stay certificeret. For at indtræde i certificeringsordningen skal campingpladsen opfylde 50 % af de kriterier, der bliver vurderet. Jambo Feriepark har i mange år arbejdet med at blive mere bæredygtige. Derfor opfylder vi allerede ved certificeringen 94,64 % af kravene i ordningen. Og vi arbejder kontinuerligt på at blive endnu bedre.

 

Pladsen har fokus på at spare på vandet. Pladsen arbejder på at mindske forurening af grundvandet.

Pladsen har sat energimål for at reducere sit energiforbrug.
Pladsen har fokus på at anvende bæredygtig energi.

Pladsen har en affaldsplan
vedrørende sortering og genbrug. Pladsen sorterer og
håndterer miljøfarligt affald forsvarligt.

 

 

Pladsen har udviklet en miljøplan for at reducere sin miljøbelastning. Pladsen har fastsat konkrete og  håndterbare miljømål.

Pladsen anvender ikke miljøskadelige ukrudtsmidler.
Pladsen gør en aktiv indsats for at fremme biodiversitet og
beskytte naturen.

Certificeret bæredygtig campingplads

For os hos Jambo Feriepark er bæredygtighed en reel indsats, der går ud over fine ord. Vores udviklingsplan lægger vægt på praktiske tiltag og målbare indsatser, som bidrager til et bedre miljø.

Miljøvenlig camping - Green Stay

Vores årlige miljømål er baseret på konkret handling og fortsat udvikling. Vi fokuserer på effektiv affaldshåndtering og bestræber os på at styrke biodiversitet – ikke kun for pladsens skyld, men for naturens skyld.

Affaldssortering på campingpladsen

I samarbejde med NFIR har vi indført en affaldssorteringsplan, der tager højde for effektiv genanvendelse og ansvarlig affaldshåndtering. Med et sorteringssystem fordelt på 12 kategorier, gør vi det nemt og tilgængeligt for alle vores gæster at bidrage positivt til miljøet.

At nå vores miljømål kræver mere end bare planlægning; det kræver løbende opfølgning og ærlig rapportering. Vi ser miljøledelse som en daglig disciplin, der skal håndteres med omhu og engagement.

Biodiversitet i praksis

På vores plads har vi områder med vild natur, der er skabt for at understøtte et rigt dyr- og planteliv. Disse zoner er ikke kun et spørgsmål om æstetik, men er en aktiv indsats for at beskytte og fremme biodiversitet.

Gennemsigtighed i miljømålene

Vores indsats for vandbesparelse og valget af miljøvenlige rengøringsprodukter er eksempler på, hvordan vi integrerer miljømålene i vores daglige drift. Vi vælger produkter, der mindsker miljøbelastningen og fremmer sundhed.

Hverdagsbæredygtighed

Hver dag gør vi en indsats for at vores aktiviteter og beslutninger reflekterer vores engagement i miljøet. Vores Green Stay certificering er et skridt på vejen, men det er de små daglige valg, som virkelig tæller.

Hos Jambo Feriepark handler det om at tilbyde ophold, som ikke bare er en pause fra hverdagen, men som også støtter op om en mere bæredygtig fremtid.

Kom og oplev, hvordan et ophold hos os kan være både afslappende og ansvarligt over for naturen. Sammen kan vi slå et slag for bæredygtige ferier.

Kontakt & find os

Kort over parken